Artikelen door Gijsbert2023

Over spoorrails, oeverwallen en Jan Sterk

De mannen van weleer, De mannen die op de steenfabriek werkten of de landerijen bewerkten zijn er vaak niet meer. We noemden eerder  agrariër Tini van Doorn maar niet onvermeld mag Jan Sterk  (helaas overleden in 2022) blijven. Hij werkte weliswaar elders maar had een gigantische kennis van het gebied en haar geschiedenis. Op de […]

Natura2000 en het Gelders Natuurnetwerk

Het Gelders Natuurnetwerk valt onder het Nederlandse. Gebieden verbinden en vitaler maken is een van de doelstellingen. Hier een overzicht Op Waarneming.nl staan heel veel soorten! Natura 2000 en de habitatrichtlijn zijn bedoeld om bestaande natuurwaarden vast te leggen  om vandaaruit de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en te verbeteren . De gebieden in […]

Ziekenhuis van het landschap

Een persoonlijk verslag van Gijsbert Smit   Het eiland in Hurwenen is een stroomrug van kalkrijk, zandig materiaal. De hogere delen overstromen zelden en langs de hoogwaterlijn groeien veel bijzondere plantensoorten. We noemden ze reeds: veldsalie, beemdkroon, karwijvarkenskervel, cypreswolfsmelk en al die verschillende kenmerkende grassoorten zoals vossenstaart, glanshaver en zachte haver..   Van deze biodiverse […]