Over spoorrails, oeverwallen en Jan Sterk

De mannen van weleer,

De mannen die op de steenfabriek werkten of de landerijen bewerkten zijn er vaak niet meer. We noemden eerder  agrariër Tini van Doorn maar niet onvermeld mag Jan Sterk  (helaas overleden in 2022) blijven. Hij werkte weliswaar elders maar had een gigantische kennis van het gebied en haar geschiedenis.

Op de wandeltochten die het Hurns Kerkje organiseerde wist hij altijd veel te vertellen over de Hurwenensche uiterwaarden. Hij wees dan op de spoorstaven die als rasterpalen gebruikt werden We hebben bij het aanbrengen van de nieuwe rasters op het eiland bewust de afgezaagde spoorstaven laten staan. Deze  lagen hier vroeger om klei voor de steenovens te transporteren.  Jan kon met humor vertellen over het inlaatwerk aan de kop van het eiland dat slechts 1 dramatisch seizoen werkte. Het verhaal wil dat bij hoog water  de uiterwaarden vol liepen vanuit de Panoven enkele kilometers stroomafwaarts. Met als resultaat dat er geen sediment ( alleen heel fijne klei) werd afgezet aan de kant van de steenfabriek. Besloten werd een inlaatwerk in de zomerdijk te maken om hoog water toe te laten. Jan kon het lachen niet onderdrukken als hij vertelde dat de kracht van de rivier zo groot was dat men na 1 seizoen het voor gezien hield.

Iets anders waar Jan ons op wees was dat het uittredend grondwater uit de grondwaterbel op het eiland  oeverwallen creëert. Boeiend bijverschijnsel is dat de natuur er prachtig op reageert: vestiging van bijzondere planten als grote steentijm, rivier tandzaad, engelse alant , kluwenklokje, cypreswolfsmelk ! Hopelijk komen de oeverzwaluwen weer terug. Dit zelfde natuurverschijnsel zie je ook elders bij de nieuwe wetering aan de Gemeenteweg waar een zandrug doorsneden wordt.

 

 

paal met een verhaal

uittreden grondwater en beginnende oeverwal

 

Knuppelpad/moerasweg

NIEUWS, MENINGEN EN VELDBEZOEKEN

kaarten en plattegronden

Natura2000 en het Gelders Natuurnetwerk

Het Gelders Natuurnetwerk valt onder het Nederlandse. Gebieden verbinden en vitaler maken is een van de doelstellingen. Hier een overzicht

Op Waarneming.nl staan heel veel soorten!

Natura 2000 en de habitatrichtlijn zijn bedoeld om bestaande natuurwaarden vast te leggen  om vandaaruit de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en te verbeteren .

De gebieden in Gelderland vind u hier.

Logo Natura 2000

Een toelichting op de Habitatrichtlijn vindt u op de site van Bij12

Ziekenhuis van het landschap

Een persoonlijk verslag van Gijsbert Smit

 

Het eiland in Hurwenen is een stroomrug van kalkrijk, zandig materiaal. De hogere delen overstromen zelden en langs de hoogwaterlijn groeien veel bijzondere plantensoorten. We noemden ze reeds: veldsalie, beemdkroon, karwijvarkenskervel, cypreswolfsmelk en al die verschillende kenmerkende grassoorten zoals vossenstaart, glanshaver en zachte haver..

 

Van deze biodiverse percelen zijn  enkele in een oorspronkelijke staat behouden gebleven, andere werden omgeploegd en zwaar bemest om mais te telen. Dat de landerijen bewaard bleven is te danken aan een agrariër uit Hurwenen die weigerde kunstmest of bestrijdingsmiddelen te gebruiken op het huidige  eiland. Hij heette Tini van Doorn. Er naar gevraagd door onze enthousiaste ecoloog Cyril Liebrand legde hij uit dat hij wrak en ziek vee liet aansterken op de waard. In Tini’s visie zouden de runderen zelf de planten uitzoeken die genezing bevorderden. Deze plantenrijkdom werd gesignaleerd, gewaardeerd en resulteerde in de huidige status. De verscheidenheid aan planten neemt met het jaar toe!

Vogels

Vogels en andere dieren

Foto’s

Gebiedspartijen