Bij de aanleg in 2014 werd dit knuppelpad blootgelegd. Een knuppelpad is een weg door natte gebieden gemaakt van vaak eiken palen. De datering is onzeker. De ligging is op de zuidoever van de toenmalige rivier die tot in de 17e eeuw daar liep. We vonden wat pijpenkoppen uit de 17e eeuw vlakbij. E is verder geen onderzoek naar gedaan. We weten dat de rivier voor de middeleeuwen bij Oensel de Bommelerwaard in ging. In het huidige bedrijventerrein werden nederzettingen uit de ijzertijd gevonden, allen gebouwd op de iets hogere oeverwallen. Het pad is weer toegedekt met klei. Wie weet kan het hout eens gedateerd worden?