Nieuws

  • De moeraspercelen aan de Roerdompweg zijn in fases gemaaid. Door de hogere waterstand in de koude seizoenen zijn de landerijen grenzend aan de Kil en het moeras geëxplodeerd! Een heel divers palet aan soorten , waaronder vlooienkruid. De grote wederik zagen we vorig jaar in 1 exemplaar, dit jaar in grote overvloed! Een paarse zee van de grote kattenstaart ontnam je de adem zo mooi!.
  • Zoals gehoopt ontwikkelt de oever van de nevengeul op het eiland zich mooi. Uittredend grondwater, verzakkingen, zandbanen lokken nieuwe soorten naar het gebied zoals nu net als eersteling riviertandzaad grote steentijm en we zien de brede ereprijs ! Zeldzame soorten

                 Riviertandzaad

  • Op de ander oever groeien grote bossen engelse alant!
  • De stroomrug op het eiland, het ziekenhuis voor vee van Tini van Doorn is nu pas begin september gehooid. Vanaf nu mogen de koeien er grazen!